TONA komíny pre všetky systémy vykurovania | Výber komína je hračka

Výber komínového systému TONA je bezpochyby voľbou perspektívy. Vzhľadom na to, aké palivo budete používať v budúcnosti, voľba komínových systémov Tona vám dáva nezávislosť v tomto ohľade.

Najvyššie ekologické požiadavky umožňujú integráciu a kombinácie už fungujúcich solárnych systémov, kachlí, krbov a mnoho ďalších riešení v oblasti tepelnej techniky, ktoré môžu byť prínosom pre vás v budúcnosti.